Toyotire

產品搜索

首頁 > 東洋產品 > Tranpath Lu II 產品特徵

轎車 Sedan

Tranpath Lu II

特色:輪胎花紋和結構設計降低了噪音的影響

超高翻轉結構和寬邊層設計的組合帶來了穩定的駕駛和舒適的乘坐體驗

                  尺寸:

         

  

Section Width Aspect Ratio Rim Size (Inch) Tire Size Load Speed Index Overall Diameter (mm) Overall Width (mm)    
225 45 R19 225/45R19-LU2 96W 683 223 7 1/2 7~8 1/2
245 40 R19 245/40R19-LU2 98W 677 246 8 1/2 8~9 1/2
245 45 R19 245/45R19-LU2 102W 701 241 8 7 1/2~9