Toyotire

產品搜索

首頁 > 東洋產品 > Tranpath mpZ 產品特徵

多用途車/房車 MPV/RV

Tranpath mpZ

特色:

超高翻轉結構和不對稱三槽輪胎圖案,增加了輪胎的硬度

通過使外肋更寬的設計和納米平衡技術,令到輪胎在高水平上實現低磨損壽命長和滾動阻力性能大的特色

壽命長,油耗低,經濟性高


首頁 > 東洋產品 > Tranpath mpZ 產品規格

多用途車/房車 MPV/RV

                  尺寸:

      

  

Tire Size Section Width Aspect Ratio Rim Size (Inch) Load Speed Index
165/70R14-MPZ 165 70 R14 81H
175/60R16-MPZ 175 60 R16 82H
195/60R16-MPZ 195 60 R16 89H
205/50R17-MPZ 205 50 R17 93V
205/55R17-MPZ 205 55 R17 95V
215/50R17-MPZ 215 50 R17 95V
215/55R17-MPZ 215 55 R17 94V
215/60R17-MPZ 215 60 R17 96H
225/55R17-MPZ 225 55 R17 101V
215/45R18-MPZ 215 45 R18 93W
215/55R18-MPZ 215 55 R18 99V
225/45R18-MPZ 225 45 R18 95W
225/50R18-MPZ 225 50 R18 95V
225/55R18-MPZ 225 55 R18 98V
235/50R18-MPZ 235 50 R18 101V