Toyotire

產品搜索

首頁 > 東洋產品 > Tranpath mpZ 產品特徵

多用途車/房車 MPV/RV

Tranpath mpZ

特色:

超高翻轉結構和不對稱三槽輪胎圖案,增加了輪胎的硬度

通過使外肋更寬的設計和納米平衡技術,令到輪胎在高水平上實現低磨損壽命長和滾動阻力性能大的特色

壽命長,油耗低,經濟性高


首頁 > 東洋產品 > Tranpath mpZ 產品規格

多用途車/房車 MPV/RV

                  尺寸:

      

  

Section Width Aspect Ratio Rim Size (Inch) Tire Size Load Speed Index Overall Diameter (mm) Overall Width (mm)    
175 60 R16 175/60R16-MPZ 82H 617 179 5 5~6
195 60 R16 195/60R16-MPZ 89H 641 203 6 5 1/2~7
205 50 R17 205/50R17-MPZ 93V 638 214 6 1/2 5 1/2~7 1/2
205 55 R17 205/55R17-MPZ          
215 50 R17 215/50R17-MPZ 95V 648 226 7 6~7 1/2
215 55 R17 215/55R17-MPZ 94V 668 226 7 6~7 1/2
215 60 R17 215/60R17-MPZ 96H 691 223 6 1/2 6~7 1/2
225 45 R18 225/45R18-MPZ 95W 659 225 7 1/2 7~8 1/2
225 50 R18 225/50R18-MPZ 95V 683 233 7 6~8
225 55 R17 225/55R17-MPZ 101V 680 233 7 6~8
225 55 R18 225/55R18-MPZ 98V 705 233 7 6~8
235 50 R18 235/50R18-MPZ 101V 693 245 7 1/2 6 1/2~8 1/2